Rekonstrukcija opreme jezu NEK

 

Gradnja krožišča Dorc v Brestanici

Ureditev ceste Šentjernej-Križaj, skozi naselje Prekopa (III. etapa)

Rekonstrukcija regionalne ceste Šmarjeta - Šmarješke Toplice  

Trgovski center Šmarje  

 

Rekonstrukcija in dozidava Vrtca Brestanica

Izvedba gradbenih del potrebnih za ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Marjeta

Oskrba s pitno vodo Sodržica-Ribnica v občini Kočevje

Izgradnja Osnovne šole Cerklje ob Krki