Program TeamViwer – pomoč na daljavo –  podpora – Branko

Program TeamViwer – pomoč na daljavo –  podpora – Marjana