Izgradnja omrežja

1.     Faza – Primarni del – hrbtenica:

V občini Krško smo pričeli z izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (ŠOEK) v letu 2008. Občina Krško in Kostak d.d. sta za izgradnjo primarnega dela na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj uspešno pridobila sredstva v višini 6 mio €. Tako je bila v celoti omogočena izgradnja primarnega dela omrežja, kar pomeni izvedbo šestih optičnih central-kolokacij: Kostak-Krško, Brestanica, Zdole, Senuše, Podbočje, Senovo, izgradnja več kot 115 km kabelske kanalizacije, kjer je položenih več kot 135 km optičnih kablov. S tem je v 200 m pasu od primarnega hrbteničnega omrežja omogočen priklop na omrežje 2.881 gospodinjstvom. Večina omrežja je zgrajena z optičnimi kabli, manjši del pa z brezžičnim WiFi omrežjem.

Gradnja širokopasovnega omrežja poteka v dveh fazah. Izgradnja prve faze, oziroma primarnega dela omrežja, je bila zaključena maja 2010. Od takrat naprej poteka druga faza, izgradnja sekundarnega dela omrežja in priključkov.

 2.     Faza – Sekundarni del in priključki

Gradnja sekundarnega dela optičnega omrežja s priključki poteka od junija 2010. Gradnja priključka pomeni izgradnjo povezave od primarnega dela preko sekundarnega dela omrežja do uporabnika. Od junija 2010 do konca leta 2014 je zgrajeno več kot 310 km kabelske kanalizacije, v katero je položeno več kot 730 km optičnega kabla. S tem je 3.000 gospodinjstvom omogočen priklop na širokopasovne storitve enega od ponudnikov storitev.