Družba Kostak zbira različne vrste odpadkov, ki so primerni za nadaljnjo obdelavo. Mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad presortiramo s sodobno mehansko sortirno linijo, ki omogoča visoko kakovost ločenih frakcij.

Na trgu ponujamo sekundarne surovine, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v industriji:

  • plastika (PET embalaža, HDPE, LDPE),
  • papir in karton,
  • aluminij pločevinke,
  • kovine,
  • steklo,
  • sestavljena embalaža (tetrapak).