V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v občini Krško obdelujemo mešane komunalne odpadke z najsodobnejšo linijo za mehansko obdelavo odpadkov

V letu 2012 smo sortirno linijo dogradili z napravo za mehansko obdelavo odpadkov, ki omogoča sortiranje mešanih komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih frakcij. Sodobna naprava omogoča, da se iz ostanka odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža, gorljiva frakcija. Biološke odpadke obdelamo v kompostarni.

V Centru za ravnanje z odpadki izvajamo storitve obdelave odpadkov za posavske občine in druge zainteresirane občine. Linija za mehansko obdelavo odpadkov pa je primerna tudi za sortiranje embalaže (ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov).

Gre za skupen projekt družbe Kostak d.d. in Občine Krško, ki omogoča uresničevanje cilja, da se  večina odpadkov obdela na območju občine Krško, na regijsko odlagališče pa se odvaža le tisti preostanek, ki je namenjen trajnemu odlaganju.