Obvestila

Objavljamo tri prosta delovna mesta z nazivom "gradbinec" in eno delovno mesto z nazivom »voznik-strojnik« v Sektorju gradenj. Rok za prijavo na razpisano delovno mesto je do 28. 9. 2017. Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. Kandidati lahko oddate vlogo za prosto delovno mesto preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potre...

Zaradi predčasno zaključene 1. faze rekonstrukcije montažnih krožišč se bo 2. faza pričela že v nedeljo, 24. septembra. Most med krožiščem na cesti Drnovo – Sevnica in krožiščem na mostu bo zaprt, dostop z Narpla pa bo sproščen.   Gradbena dela 1. faze obnove krožišč bodo kljub neugodnim vremenskim razmeram zaključena deset dni pred rokom. V nedeljo, 24. septembra, se tak...

Kostak d.d. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.   Zahvaljujmo se za razumevanje. ...

Glede na situacijo na terenu je investitor v sodelovanju z izvajalcem del in izvajalcem cestne zapore ter na podlagi strokovnih usmeritev prometne stroke prilagodili prometno signalizacijo, da bi, kolikor se le da, optimizirali pretok prometa skozi mesto. Na Cesti krških žrtev je izvajalec cestne zapore CGP Novo mesto danes podaljšal interval semaforja iz smeri Drnovega, prav tako so v času p...

Objavljamo prosto delovno mesto z nazivom "Komunalni delavec" v Sektorju Gospodarske javne službe kolektivne rabe. Rok za prijavo na razpisano delovno mesto je do 25. 9. 2017. Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. Kandidati lahko oddate vlogo za prosto delovno mesto preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javasc...

V Posavskem muzej Brežice je bil ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1 – VODA, postavljeni decembra lani, v petek, 16. septembra strokovni posvet z naslovom Voda – oda radosti. S svojimi pogledi o vodi so sodelovali predstavniki posavskih komunalnih podjetij, uvodoma pa je o globalnih izzivih trajnostne rabe vodnih virov spregovorila doc. dr. Katja Vintar Mally, namestnica preds...

V ponedeljek, 18. septembra, bomo od 8. ure dalje začeli s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo montažnih krožišč na mostu v Krškem v trajna, ki bodo v treh fazah potekala vse do konca leta. Obnova mostu je bil načrtovana že pred leti. Ker gre za državno cesto, so bila s strani Direkcije RS za infrastrukturo v tem času odobrena sredstva, zato je v sodelovanju z Občino Krško pristop...

Obveščamo vas, da bomo v mesecu septembru 2017 pričeli z obnovo kanalizacije v Ulici Ilije Gregoriča (h.š. 18 A do 26), Krško. Izvajalec del je KOSTAK d. d., kontaktna oseba za izvedbo gradbenih del je Mitja Mlakar, dosegljiv na 051/369-022. V času izvajanja del (7.00 do 17.00 vsak delovni dan), bo možna popolna zapora lokalne ceste. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca meseca septe...

Od 21. do 23. septembra bo potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev  Zbirali bomo: škropiva (pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke), zdravila (mazila, posipe, tablete, sirupe), čistila in kozmetiko (pršila, ličila), ostanke lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja (ostanke motornih in jedilnih olj ter maščob), termometre, neonske cevi, baterije in aku...

Od 21. do 23. septembra bo potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev Veliko izdelkov, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih, sodi med nevarne odpadke, zato jih moramo pravilno odložiti. S pravilnim in odgovornim ravnanjem z nevarnimi odpadki varujemo podtalnico in druge vodne vire, zrak, prst, ter s tem tudi zdravje ljudi in živali. V mesecu septembru bo organiziran brezplače...